Obchodní a platební podmínky

 

PLATBA

Platba kurzu obvykle probíhá na místě před zahájením školení.

Lze také platit bankovním převodem - v takovém případě nás prosím informujte na eva@computermedia.cz.

Firemní školení
V případě firemních školení probíhá platba na fakturu - podrobnosti budou sděleny e-mailem v rámci dalších informací týkajících se samotného školení.

 

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY

Obchodní podmínky

 • Všeobecné obchodní podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy mezi účastníkem kurzu a dodavatelem. Účastníkem kurzu je zájemce o kurz (dále jen účastník). Dodavatelem kurzu je společnost Computer Media s.r.o. se sídlem:

Computer Media s.r.o.
Olomoucká 28
796 01 Prostějov
Olomoucký kraj
Česká republika

jednající Pavlem Navrátilem, jednatelem, zastoupená osobou zmocněnou v plném rozsahu pro jednání ve věcech organizace kurzů, slečnou Mgr. Evou Tinkovou (eva@computermedia.cz).

 • Smlouva mezi objednavatelem a účastníkem vzniká na základě písemné objednávky (závazné přihlášky). Za písemnou formu se považuje i elektronická pošta a elektronický objednávkový formulář dodavatele dostupná prostřednictvím webových stránek www.ceskekurzy.cz.
 • Počet míst v každém kurzu je omezen, proto pořadatel neručí za dostupnost vybraného kurzu.
 • Platba kurzu probíhá nejpozději před zahájením kurzu, a to buď bezhotovostně převodem na bankovní účet dodavatele pod přiděleným variabilním symbolem, anebo v hotovosti k rukám lektora půl hodiny před zahájením kurzu. Fakturační údaje obdrží účastník e-mailem.
 • Bez předchozí úhrady se nebude účastník moci kurzu zúčastnit a takové jednání se považuje za odstoupení od smlouvy.
 • Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz, jestliže na jeho straně dojde k nepředvídané situaci (nemoc lektora apod.). O změnách a náhradním termínu budou účastníci kurzu vyrozuměni co nejdříve, a to prostřednictvím kontaktu, který uvedli v přihlášce (emailem, SMS, apod.).

 • Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit kurz v případě malého počtu zúčastněných.
 • V případě zrušení kurzu na straně dodavatele má účastník právo na vrácení peněz v plné výši. Účastníkovi ale nevzniká žádný nárok na odškodnění nebo finanční náhradu nad rámec zaplaceného kurzovného.
 • Pokud se účastník nedostaví na kurz, nemá nárok požadovat náhradu za již uhrazené kurzovné.
 • Účastník nemá nárok požadovat po pořadateli změnu termínu kurzu.
 • Zaplacením kurzovného souhlasí účastník s obchodními podmínkami.

 

Storno podmínky
Vzhledem k tomu, že je kurz zpravidla placen na místě, nevyžadujeme žádné storno poplatky. Prosíme Vás jen, abyste nás co nejdříve informovali v případě, že se kurzu nakonec nezúčastníte.

 

 

Datum zahájeníCena
Rozšířené
Nejbližší termíny

© Computer Media s.r.o. Tel.: 582 302 666, Fax: 582 302 667, e-mail: info@ceskekurzy.cz
Obchodní a platební podmínky

{"prihlaseny":0,"jazyk":"1","povinne":"Povinn\u00e1 polo\u017eka","neopravnen":"Nem\u00e1te opr\u00e1vn\u011bn\u00ed k proveden\u00ed po\u017eadovan\u00e9 operace. Ov\u011b\u0159te jestli je va\u0161e p\u0159ihl\u00e1\u0161en\u00ed st\u00e1le aktivn\u00ed a sv\u00e1 p\u0159\u00edstupov\u00e1 pr\u00e1va.","ok":"OK","storno":"","ano":"Ano","ne":"Ne"}
http://ceskekurzy.cz/
http://ceskekurzy.cz/obchodni-a-platebni-podminky
Během minut dojde k vašemu automatickému odhlášení ze systému. Potřebujete více času?
Z důvodu dlouho trvající nečinnosti jste byl automaticky odhlášen ze systému